ترکیب رنگها

چرخه رنگها چیست و روانشناسی و مفهوم هر رنگ

نوشته شده توسط: امیرحسین طهماسبی

یکی از بحث های داغ طراحی گرافیک، بحث رنگ ها است. یک مبحث گسترده و البته مهم در طراحی گرافیک. در این مطلب میخواهم به مفاهیم پایه و اولیه رنگ ها مثل چرخه رنگ و انوع ترکیب رنگها و سپس به مفهوم رنگ ها یعنی خلاصه ای از روانشناسی تک تک رنگ ها اشاره کنم.

بعد از این که اصول طراحی گرافیک را فراگرفتید نوبت به رنگ ها میرسد.

چرخه رنگ ها

چرخه رنگ و رنگ های سرد و گرم

چرخه رنگ را میتوانی به دو قسمت رنگ های سرد و گرم تقسیم کنیم.

و به طور کلی هر قسمت نشان دهنده یک حس و مفهموم است.

رنگ های سرد به طور کلی نشان دهنده :

  • آرامش
  • اطمینان
  • پایداری
  • حرفه ای بودن

رنگ های گرم به طور کلی نشان دهنده :

  • عشق
  • شادی
  • انرژی
  • قدرت

 چند اصل ساده جهت ترکیب رنگ ها در چرخه رنگ وجود دارد که هر دسته از رنگ ها، هارمونی های خاصی را بوجود می آورند که میتوانیم از این اصول جهت ترکیب رنگ ها استفاده کنیم.

انواع ترکیب رنگ

۱) ترکیب رنگ های یکنواخت یا Monochromatic

 ترکیب رنگ هایی که از تیره تر یا روشن تر شدن یک رنگ مشخص به وجود می آید، ترکیب رنگ یکنواخت میگویند.

ترکیب رنگ یکنواخت

۲) ترکیب رنگ های مشابه یا Analogous

به رنگ های مجاور هم در چرخه رنگ، ترکیب رنگ مشابه میگویند.

ترکیب رنگ مشابه

از ترکیب رنگ های یکنواخت و مشابه بیشتر در طراحی های رسمی و جدی  استفاده میشود

 3) ترکیب رنگ های مکمل یا Complementry

به رنگ های مقابل هم در چرخه رنگ ها، ترکیب رنگ مکمل میگویند.

ترکیب رنگ مکمل

۴) ترکیب رنگ های سه تایی یا Triad

ترکیب سه رنگ که معمولا با فاصله های برابر (زاویه ۱۲۰ درجه) در چرخه رنگ قرار دارند، ترکیب رنگ سه تایی میگویند.

 سه تایی

۵) ترکیب رنگ های چهارتایی یا Tetrad

ترکیب چهار رنگ که معمولا با فاصله های برابر (زاویه ۹۰ درجه) در چرخه رنگ قرار دارند، ترکیب رنگ چهار تایی میگویند.

 

ترکیب رنگ چهارتایی

روانشناسی و مفهوم تک تک رنگ ها

درست است که برای رنگ ها گرم و سرد مفهوم و حس کلی تعریف کردیم ولی هر رنگ به طور جداگانه مفهوم روانشناسی و حس وجدا دارد.

روانشناسی رنگ

چه مطالبی در زمینه رنگ ها مد نظر شماست که گفته نشده؟ کامنت بذارید. در این باره بنویسیم و به شما هم اطلاع بدیم 🙂