فضای خالی در طراحی

فضای خالی (اصل چهارم از ۵ اصل ارتباط تصویری در طراحی گرافیک)

نوشته شده توسط: امیرحسین طهماسبی

بریم سراغ پنجمین اصل طراحی گرافیک از ۵ اصل طراحی گرافیک یعنی فضای سفید شباهت زیادی به اصل اول یعنی نظم دادن اطلاعات دارد

با استفاده فضای سفید در طراحی میتوانید مفهوم عمیق تری ایجاد کنید. در متن نظم به وجود آورید و تمرکز اصلی خود را بر روی هدف مورد نظر قرار دهید. چند مثال ساده باعث درک بیشتر این اصل میشود.

بررسی فضای خالی برند اپل

یکی از معروف ترین برند هایی از این اصل به درستی استفاده میکنند، شرکت اپل است. به عبارتی دیگر سبک طراحی این برند مینیمالیست است. برای مثال بخشی از سایت اپل را بررسی کنیم.

فضای خالی در طراحی اپل

با یک صفحه خیلی خلوت و خالی مواجه شده ایم، با چند عکس، نوشته و لینک های هدایت کننده (Call To Action). یک طراحی بسیار تمیز دارد و در عین حال تمرکز کاربر را با المان های بیهوده بهم نمیریزد. مقدار فضای خالی (زیاد یا کم بودن فاصله) را با توجه به سلسله مراتب اجزا، رعایت کرده و در جای مناسبی مقدار فاصله مناسب را اعمال کرده است و این نکته هم یادآوری کنم اپل با ارزش ترین برند دنیاست، باز میتوانید این اصل را قبول نکنید! (یکم با لحن شوخی بخونید آخرشو)

بررسی فضای خالی برند شنل

فضای خالی در طراحی شنل

مثال دیگر میتواند سایت شنل باشد. همانند اپل از فاصله ها استفاده کرده و طراحی خوبی را به وجود آورده. البته این نوع طراحی سایت در ایران زیاد مورد استقبال قرار نمیگیرد ولی چه قبول کنیم چه قبول نکنیم، بهترین راه برای حفظ تمرکز کاربر بر روی المان مورد نظرمان است.

این بخش هم به پایان رسید میتوانید به اصول طراحی گرافیک بازگردید و با مراجعه به صفحه اصلی سایت مطالب بیشتری مطالعه کنید.